Školenie zamerané na prácu v systéme ITMS2014+ - verejná časť v Prešove


Dátum: 28.11.2019

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“.

Termín konania: 28. november 2019 (štvrtok) od 8.15 hod

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja zasadacia miestnosť 2.poschodie, Námestie mieru 2, Prešov

Svoju účasť prosím, potvrďte vyplnením prihlasovacieho formulára do 25.11.2019, alebo do naplnenia kapacity školiacej miestnosti. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka s programom

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu