Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ nové funkcionality “ v Žiline


Dátum: 30.05.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ nové funkcionality “.

Termín konania: 30. mája 2019 (štvrtok) o 9.00 hod.

Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Svoju účasť, prosím, potvrďte vyplnením prihlasovacieho formulára.

Pozvánka a program

Tešíme sa na vašu účasť!


Skočiť na hlavné menu