SK PRES a priority v oblasti digitalizácie a eurofondov


Dátum:

Obrázok k aktualite SK PRES a priority v oblasti digitalizácie a eurofondov

Odstraňovanie prekážok v elektronickom obchode (e-Commerce), digitalizovanie verejných služieb či kybernetická bezpečnosť – aj to sú priority nového úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v rámci slovenského predsedníctva, ktoré začalo práve dnes. SK PRES sa vo svojom programe zameriava na 4 kľúčové priority a jednou z nich je agenda Jednotného digitálneho trhu.

„Prioritou bude tiež zabezpečenie cezhraničnej prenosnosti on-line služieb poskytujúcich obsah na jednotnom trhu. Chceme dať občanom a podnikateľom možnosť slobodného pohybu v digitálnom priestore a zároveň umožniť dátam voľný pohyb ako piatu slobodu v rámci celého vnútorného trhu EÚ“, povedal Peter Pellegrini.

Ako nová predsedajúca krajina budeme mať tiež možnosť podrobnejšie rozvinúť koncept digitálnej ekonomiky podporujúcej mikro-spoločnosti a malé/stredné podniky (SMEs) s cieľom odstránenia zbytočných legislatívnych a administratívnych bariér najmä pre startupy a inovatívne spoločnosti. A hovoriť sa bude aj o úprave pravidiel pre telekomunikačný sektor – konkrétne o legislatívnom návrhu na uvoľnenie frekvenčného pásma 700 MHz pre služby mobilného broadbandu  a o odstraňovaní veľkoobchodných poplatkov za roaming.

Slovenské predsedníctvo bude reflektovať na nedávnu reformu politiky súdržnosti EÚ, vyhodnotí prínos nových prvkov a povedie diskusiu o možnostiach ďalšieho zvyšovania pridanej hodnoty európskych fondov po roku 2020. Nakoľko fondy EÚ sú dôležitým faktorom rastu ekonomiky, budeme sa počas SK PRES usilovať o udržanie významnej pozície politiky súdržnosti. Naše snahy budú smerované tak, aby využívanie fondov EÚ bolo rýchle, efektívne, jednoduché a prispelo k rozvoju a rastu regiónov EÚ.

„Našou ambíciou je zamerať sa na udržanie pozície politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej politiky EÚ, ktorá generuje jasnú európsku pridanú hodnotu. V tomto kontexte budeme diskutovať o ďalšom zlepšovaní tejto politiky,“ hovorí podpredseda Pellegrini.


Skočiť na hlavné menu