Sieť integratívneho turizmu kvality v regióne Neusiedler See - Modra


Dátum: 15.04.2021

Obrázok k aktualite Sieť integratívneho turizmu kvality v regióne Neusiedler See - Modra
Názov: Sieť integratívneho turizmu kvality v regióne Neusiedler See - Modra / Netzwerk Integrativer Qualitätstourismus in der Region Neusiedler See – Modra - NemoNet
galeria_2
Krátky popis: V rámci projektu NemoNet sa za účelom podpory cestovného ruchu v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne zrealizuje niekoľko menších investícií. Dôraz je kladený na ich ekologickú stránku, konkrétne ekologickú mobilitu (rozvoj e-mobility), vodné hospodárstvo (revitalizácia prírodných rybníkov) ako aj na spoločnú kultúru (história nemecky hovoriacich lesných pracovníkov tzv. Huncokárov v Modre). Infraštruktúra ekomobility bude posilnená novými nabíjacími elektrostanicami, novými cyklistickými trasami, zatiaľ čo upravené prírodné rybníky poskytnú návštevníkom a obyvateľom nové rekreačné príležitosti. Výsledky vedeckého bádania spoločnej histórie sa premietnu do vybudovania prírodných náučných chodníkov, a do prípravy rôznych publikácií, čím sa posilní kultúrno-spoločenský kontext cestovného ruchu. Okrem uvedených aktivít bude zrealizovaná aj putovná výstava, ktorá bude sa predstaví návštevníkom na rôznych miestach v Burgenlande. Cezhraničný projekt má zintenzívniť spoločnú spoluprácu medzi regiónmi v Rakúsku a na Slovensku.
galeria_5

Prijímateľ:  Stadtgemeinde Purbach am N.S, Marktgemeinde Jois, mesto Modra
Celkové oprávnené náklady projektu:  1,45 mil. € (1 450 083, 08 €)
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 232 570,62 € EFRR a 64 291, 61€ ŠR
Vlastné zdroje:  153 220,85
Operačný program:  INTERREG V-A SK-AT
Doba realizácie projektu: 01.07.2017 – 31.10.2020
galeria_8
Skočiť na hlavné menu