Sereď chce obnoviť vnútroblok


Dátum: 26.05.2021

Obrázok k aktualite Sereď chce obnoviť vnútroblok
Na regeneráciu sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. chce mesto Sereď požiadať o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, nasmerovaného na zlepšenie kvality života v regiónoch. Z dôvodu odsúhlasenia spolufinancovania zo strany mesta vo výške piatich percent sa schádzajú v stredu poslanci na mimoriadnej schôdzi zastupiteľstva. Informuje o tom mesto na svojom webe.

"Celková výška nákladov na projekt je vyrátaná na 642.060 eur,“ uviedol pre TASR projektový manažér mesta Sereď Branislav Bíro. Spoluúčasť samosprávy dosiahne výšku viac ako 32.000 eur. Termín podania žiadostí je piatok (28. 5.), z tohto dôvodu musela byť zvolaná mimoriadna schôdza.

Výzva na podávanie žiadostí je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Mesto Sereď chce vo vybranej lokalite z inštalovať prvky urbánneho dizajnu, vymeniť osvetlenie, urobiť úpravu komunikačnej siete a vonkajšieho osvetlenia. „Ide o projekt, ktorý bude nielen prínosom pre obyvateľov Serede, ale bude reagovať na potrebu zelene, vytvorenia pokojnej zóny mesta a izolácie od rušivých momentov, zachytávanie nárazového vetra, tiež prívalových dažďov a podobných negatívnych vplyvov, ktoré súvisia s klimatickými zmenami,“ doplnil Bíro.

Mesto v danej súvislosti oslovilo aj obyvateľov, aby vyjadrili svoje potreby pre navrhované miesto. „Najviac námetov a návrhov na dotvorenie vnútrobloku sa týkalo umiestnenia ihrísk, workoutu, výsadby zelene, odstránenia asfaltových ihrísk, cyklodráhy, opravy povrchov chodníkov, regenerácie trávnikov, inštalácie mobiliáru, závlah,“ doplnila PR mesta Sereď Zuzana Slahučková.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu