Seminár „Predchádzajme korekciám.“


Dátum: 26.06.2017

Obrázok k aktualite Seminár „Predchádzajme korekciám.“
Dovoľujeme ponúknuť posledné voľné miesta na seminár pod názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa bude konať dňa 26.6.2017 od 8,30 hod. v Banskej Bystrici na Komenského 22.
 
Cieľom seminára je upriamiť Vašu pozornosť ako potenciálnych žiadateľov a prijímateľov eurofondov na najčastejšie chyby,  ktoré sa v projektoch v minulosti a súčasnosti vyskytujú a to tak, aby sa neopakovali práve vo Vašich projektoch.
 
Vstup na seminár je bezplatný.
 
Účelové zariadenia Bystrica sa nachádza na Komenského ulici za novopostavenými bytovými domami.
 
 
Program:
 
8:30 - 9:00 Registrácia účastníkov
9:00 - 9:05 Otvorenie
9:05 - 9:25 Prezentácia úspešných projektov z banskobystrického kraja
9:25 - 9:55 Systém kontroly projektov z pohľadu metodiky CKO
9:55 - 10:05 Diskusia
10:05 - 11:05 Najčastejšie pochybenia v čerpaní EÚ fondov z pohľadu OA
11:05 - 11:30 Diskusia
11:30 - 11:45 Ochrana finančných záujmov OLAF
11:45 -12:00 Predstavenie Informačno-poradenského centra v banskobystrickom 
                        kraji
12:00 -14:00 Osobné konzultácie a otázky

Prihlasovací link
 
Ako sa tam dostanete

Skočiť na hlavné menu