Schválené investičné zámery budú môcť získať aj podporu z eurofondov


Dátum: 28.04.2021

Obrázok k aktualite Schválené investičné zámery budú môcť získať aj podporu z eurofondov
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zameranú na synergickú podporu podnikom, ktoré získali regionálnu investičnú pomoc zo štátneho rozpočtu. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie v celkovej výške 30 mil. eur. Ako ďalej informuje rezort, podporené budú investície do podnikov v oblasti priemyselnej výroby, vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov. Nenávratný finančný príspevok z výzvy budú môcť podniky použiť ako ďalší zdroj financovania investičných zámerov na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení či dlhodobého nehmotného majetku, ako sú napríklad priemyselné práva, licencie alebo know-how.

„Chceme prispieť k naštartovaniu ekonomiky a zároveň podporiť investičnú pomoc, ktorá je v súlade so zákonom často vo forme daňovej úľavy, čo ale aktuálne nemusí byť dostatočnou motiváciou pre investovanie,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva Karol Galek. Zároveň dodal, že nedostatočná pomoc investorom v tomto období môže znamenať aj ich odklon do iných krajín, respektíve nevyužitie príležitosti. „Je dôležité, aby Slovensko prijímalo kroky, ktoré takéto investície prilákajú,“ dodal. Výzva je určená žiadateľom, ktorí plánujú realizovať projekty na celom území Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 30. júna tohto roka. Uzávierky ďalších kôl budú nasledovať v trojmesačných intervaloch.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu