Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1


Dátum: 17.07.2019

Obrázok k aktualite Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1

Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov. Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky najmä prostredníctvom poskytovania teritoriálne dostupných, adresných a komplexných poradenských služieb v oblasti inovácií pre hlavných aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to podniky a klastrové zoskupenia.


Skočiť na hlavné menu