S členstvom Slovenska v EÚ súhlasí takmer 75 percent Slovákov


Dátum: 10.05.2018

Obrázok k aktualite S členstvom Slovenska v EÚ súhlasí takmer 75 percent Slovákov
S členstvom Slovenska v Európskej únii (EÚ) súhlasí 74,7 percenta Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.  Pritom 31,3 percenta rozhodne súhlasí a 43,4 percenta skôr súhlasí s členstvom krajiny v EÚ.

Nadpriemerný podiel respondentov, ktorí súhlasia s členstvom Slovenska v EÚ, je medzi voličmi SaS (95 percent), tvorivými odbornými pracovníkmi (85 percent), študentmi (84 percent), medzi respondentmi vo veku 18-24 rokov (82 percent) a 25-34 rokov (82 percent), respondentmi, ktorí seba samých definujú ako pravicovo orientovaných (82 percent) a vysokoškolsky vzdelanými respondentmi (80 percent).

Opačný názor má viac ako pätina respondentov (22,3 percenta), pričom osem percent rozhodne nesúhlasí a 14,3 percenta skôr nesúhlasí s členstvom Slovenska v EÚ. Nadpriemerný podiel respondentov, ktorí nesúhlasia s členstvom Slovenska v EÚ, je medzi voličmi Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (50 percent), respondentmi so základným vzdelaním
(32 percent), respondentmi žijúcimi v najväčších mestách nad 100.000 obyvateľov (32 percent), dôchodcami (31 percent), respondentmi, ktorí seba samých definujú ako konzervatívcov (31 percent), respondentmi maďarskej národnosti (31 percent), respondentmi vo veku 65+ rokov (30
percent) a respondentmi z Banskobystrického kraja (29 percent).

V súvislosti s Dňom Európy agentúra zisťovala mieru súhlasu, respektíve nesúhlasu s členstvom Slovenska v Európskej únii.

Agentúra FOCUS uskutočnila prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania v dňoch 24.4.–30.4.2018. Výberovú vzorku tvorilo
1005 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu