RTVS posilní regionálny kreatívny potenciál aj prostredníctvom nového kreatívneho centa v Košiciach


Dátum: 29.07.2021

Obrázok k aktualite RTVS posilní regionálny kreatívny potenciál aj prostredníctvom nového kreatívneho centa v Košiciach

Okrem Bratislavy a Banskej Bystrice vybuduje RTVS kreatívne centrum aj v Košiciach. Vybudovanie všetkých troch kreatívnych centier RTVS umožní poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov - Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je v gescii Ministerstva kultúry. Získanie finančných prostriedkov bolo podmienené úspechom v súťaži, kde v rámci silnej konkurencie RTVS predložila a obhájila kvalitné projekty s dôrazom na priestoru a podmienok pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu vo všetkých spomínaných regiónoch.

V minulom roku RTVS podpísala zmluvy pre kreatívne centrá v Bratislave a v Banskej Bystrici. Tento týždeň podpísala zmluvy k nenávratnému finančnému príspevku aj pre kreatívne centrum Košiciach. Prostriedky na vybudovanie kreatívnych centier môže začať čerpať v tomto roku, pričom ich otvorenie je plánované už v budúcom roku. Spoločným cieľom plánovaných kreatívnych centier je zvýšenie zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

„Teší ma, že RTVS obhájila svoju víziu, ktorú vytvoril projektový tím a dostala tak príležitosť prispieť k rozvoju kultúrneho a kreatívneho priemyslu prostredníctvom kreatívneho centra aj na východe Slovenska. Verím, že aj v Košiciach a celom regióne tak pomôžeme rozvíjať tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, či ďalších subjektov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle a zároveň tak vytvoríme inkubátor talentovaných pracovníkov aj pre RTVS,“ vyjadril sa generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Kreatívne centrum v Košiciach bude vybudovane v mestskej časti Košice - Juh v areáli Štúdia RTVS Košice, na prízemí jednej z 5 budov, ktoré sa v tomto areáli nachádzajú.

„Veľkou výhodou kreatívneho centra je fakt, že sa nachádza priamo v priestoroch Štúdia RTVS Košice. Vzniká tým veľký potenciál na reálne prepojenie teórie s praxou, a tiež najnovších technológií


Skočiť na hlavné menu