Rozpočet EÚ na rok 2023 zohľadňuje dosahy pandémie a vojny na Ukrajine


Dátum: 15.11.2022

Obrázok k aktualite Rozpočet EÚ na rok 2023 zohľadňuje dosahy pandémie a vojny na Ukrajine
Vyjednávačom Európskeho parlamentu (EP) sa v rámci rokovaní s Radou EÚ a Európskou komisiou o rozpočte EÚ na rok 2023, podarilo presadiť zdroje, ktoré účinnejšie riešia následky vojny na Ukrajine a proces obnovy po pandémii nového koronavírusu. Uviedol EP v správe pre médiá.

Podľa správy EP 94 % rozpočtu EÚ pôjde v prospech občanov, regiónov, miest, poľnohospodárov a podnikov.        

Budúcoročný rozpočet znamená 186,6 miliardy eur v podobe záväzkov a 168,7 miliardy eur v platbách. Parlament získal na svoje priority 1,048 miliardy eur nad rámec sumy navrhovanej eurokomisiou.

V konkrétnych číslach 14,7 miliardy je určených na podporu susedov EÚ, medzinárodného rozvoja a spolupráce, humanitárnu pomoc a krízové ​​situácie vo svete. V tejto "obálke" poslanci pre dôsledky vojny na Ukrajine získali dodatočné financie na viaceré programy.

Na Erasmus+ pôjde navyše 120 miliónov eur, aj na podporu mladých utečencov (celkom 3,7 miliardy). Humanitárna pomoc bude zvýšená o 150 miliónov eur (1,8 miliardy), Fond pre azyl, migráciu a integráciu získa ďalších päť miliónov (1,5 miliardy eur), Nástroj na riadenie hraníc a víza získa 10 miliónov eur (956,8 milióna), Nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce pre južné a východné susedstvo EÚ dostane ďalších 280 miliónov (12,3 miliardy) a vojenská mobilita o 58,8 milióna eur viac (295,2 milióna eur).

Europoslancom sa podarilo zvýšiť zdroje pre energetickú nezávislosť EÚ a podporiť občanov a podniky s ich vysokými účtami za energie.

Programy s dodatočnou podporou zahŕňajú: výskumný program Horizont Europe (celkom 12,4 miliardy eur), Nástroj na prepájanie Európy financujúci výstavbu transeurópskych dopravných a energetických sietí a aj nových koridorov solidarity (3 miliardy eur) a environmentálny a klimatický akčný program LIFE (755,5 milióna).

Poučenie z pandémie znamená viac financií pre zdravie, lepšiu pripravenosť na budúce krízy a sektor kultúry. Poslanci ustrážili 200 miliónov eur, ktoré Rada EÚ škrtla v programe EU4Health a získali ďalších 7,5 milióna eur, keďže pandémia COVID-19 sa ešte neskončila, na EU4Health pôjde celkom 739,3 milióna eur.

Medzi ďalšie priority, za ktoré EP bojoval a získal dodatočnú podporu, patria mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany EÚ, program Kreatívna Európa, program Digitálna Európa, program Práva a hodnoty a viac zdrojov dostane aj Európska prokuratúra.

EÚ bude mať k dispozícii 62,9 miliardy eur v záväzkoch na podporu oživenia po pandémii posilnením investícií do hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Na spoločnú poľnohospodársku politiku je určených 53,6 miliardy eur a 1,1 miliardy na Európsky fond pre námorníctvo, rybné hospodárstvo a akvakultúru a na posilnenie odolnosti agropotravinárskeho sektora a sektora rybného hospodárstva. Suma 602,8 milióna eur posilní program jednotného trhu na podporu malých a stredných podnikov v Únii a vďaka sume 1,5 miliardy eur Fond spravodlivého prechodu zabezpečí, aby prechod na klimatickú neutralitu fungoval pre všetkých.

Fond pre vnútornú bezpečnosť získa 309,9 milióna eur a Európsky obranný fond 945,7 milióna eur na podporu európskej strategickej autonómie. Ďalších 157 miliónov eur je na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom zákona o spoločnom obstarávaní.

Členské štáty (Rada EÚ) by mali formálne prijať kompromis o rozpočte vo štvrtok (17. 11.) a na budúci týždeň ho budú schvaľovať poslanci na plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu