ROBOTIZOVANÁ VÝROBA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK


Dátum: 23.05.2022

Obrázok k aktualite ROBOTIZOVANÁ VÝROBA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
Aj za dopravnou značkou už treba hľadať robota. Martinská spoločnosť, ktorá vyrába zvislé dopravné značky všetkých typov a montuje bezpečnostné dopravné zariadenia, uviedla do prevádzky jedinečné robotizované lisovacie pracovisko.
V rámci projektu si na pracovisko obstarala inteligentný lis a robotickú ruku. Lisovacie zariadenie vyrába korpusy dopravných značiek, zatiaľ čo robotická ruka je určená na uchopenie kusov plechu sacím systémom. Robotické zariadenie je zabezpečené systémom pre vkladanie a vyberanie vylisovaných korpusov dopravných značiek bez prerušenia výrobného procesu lisovania, resp. lemovania vložených plechov. Pracovisko inteligentne riadi výrobu, nakoľko je prepojené prostredníctvom internetového pripojenia s interným softvérom spoločnosti. Softvér analyticky vyhodnocuje údaje zaslané robotizovaným pracoviskom, čo umožňuje sledovanie množstva vyrobených výrobkov podľa jednotlivých typov, aj pre potreby skladového systému firmy.
Realizáciou projektu si spoločnosť zaviedla inteligentný riadiaci a výrobný systém s prepojením externých inteligentných systémov.
  • názov projektu: Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti HAKOM, s.r.o
  • konečný prijímateľ: HAKOM, s. r. o.
  • miesto realizácie: Martin
  • dátum začatia realizácie projektu: 02/2020
  • dátum ukončenia projektu: 02/2021
  • nenávratný finančný príspevok z ERFD: 197 500 eur
  • operačný program: Integrovaná infraštruktúra
hakom
Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy zameranej na zavedenie inteligentných inovácií v priemysle. Výzva vo výške 168,023 mil. eur podporila princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0 — obdobia digitalizácie — a umožnila slovenským podnikom realizovať inovatívne „smart“ investície a zaviesť inteligentne riadené technológie a systémy vo svojich produkčných prevádzkach. Ministerstvo hospodárstva SR podporilo v úspešných projektoch zavedenie inteligentných riešení, vzájomne prepojených autonómnych systémov, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre ich implementáciu
Skočiť na hlavné menu