Roadshow 2018- ceny dorazili do Krupiny


Dátum: 14.06.2019

Obrázok k aktualite Roadshow 2018- ceny dorazili do Krupiny
V stredu  pracovníci odboru  informovanosti a publicity zavítali do Strednej odbornej školy obchodu a služieb  v Krupine, aby členom tímu, ktorý obsadil v súťaži Roadshow druhé miesto,odovzdali vytúžené ceny.  Žiaci si prebrali z rúk zástupcu Úradu vlády SR notebooky  a balíky Microsoft Office 2016.  

Po dlhom a inšpiratívnom rozhovore s riaditeľkou školy Mgr. Annou Borbuliakovou sme sa rozhodli, že sa do Krupiny určite vrátime, pretože sú tu mimoriadne úspešné príbehy, ktoré sa oplatí prerozprávať.
 
Sútaž Roadshow dáva priestor šikovným študentom rozvinúť svoje nápady, invenčnosť, ale najmä prakticky uplatniť znalosti o eurofondoch v podobe vytvorenia vlastného projektového zámeru.
Minulý rok na jeseň lektori Úradu vlády SR zavítali do 20 miest  na Slovensku a do 30 škôl. Prednášok sa zúčastnilo 900 študentov!
Podujatie pozostávalo z informačného stretnutia a prezentácie, počas ktorej mali študenti možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Lektori Úradu vlády SR vysvetlili súťažné zadanie, teda ako vypracovať vlastný a originálny projektový zámer.
 
Minulý rok získal druhé miesto  projekt Úprava verejného priestranstva obce zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb  v Krupine . Tím „SPACE TEAM“  tvorili : Pavol Vyletel ,Sofia Kaufmanová ,Dušan Remiar, Martina Kružliaková. Ich projekt získal 160 bodov. Cieľom projektu bolo vytvoriť estetické, funkčné, oddychové  a bezpečné verejné priestranstvo v centrálnej časti obce pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Priestor bude slúžiť  ako oddychová zóna aj pre turistov, ktorí v hojnej miere navštevujú Bzovícky hrad a okolité prírodne  a kultúrne pamiatky (Čabraď, Trúbiaci kameň, a pod.).
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu