Roadshow 2017 štartuje už po štvrtý raz


Dátum: 28.09.2017

Obrázok k aktualite Roadshow 2017 štartuje už po štvrtý raz
Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravil na mesiac október až december 2017 opäť zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Roadshow 2017.

Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom tematiku podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, financovania rôznych projektov a ponúknuť im možnosť pripraviť konkrétny projektový zámer na základe skutočných potrieb regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.

V októbri zavíta Roadshow 2017 na stredné školy v osemnástich mestách Slovenska - už v pondelok 2. októbra 2016 štartuje súťaž v Snine a Poltári. V ďalších dňoch pokračuje v mestách: Medzilaborce, Stropkov, Giraltovce, Levoča, Detva, Stará Ľubovňa, Bardejov, Brezno, Pezinok, Modra, Gelnica, Námestovo, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Senica a Skalica. Podrobný harmonogram podujatia a návštev škôl je zverejnený na www.eufondy.sk .

Podujatie bude pozostávať z informačného stretnutia a prezentácie, počas ktorej sa študenti budú mať možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Lektori Úradu vlády SR vysvetlia súťažné zadanie, teda vypracovanie projektového zámeru. Študenti budú mať možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 3 súťažné štvorčlenné družstvá, ktoré budú vypracovávať súťažný projektový zámer. Termín jeho odoslania na adresu Úradu vlády SR je 31. december 2017.

Projekty bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov, ktorá určí umiestnenie na prvých troch miestach.

Súťaží sa o zaujímavé a hodnotné ceny – tak pre školy, ako aj pre študentov, členov víťazných tímov.

Pre školy: 1.cena - tovar podľa potrieb školy v hodnote 10.000,- € 2.cena - tovar podľa potrieb školy v hodnote 8.000,- € 3.cena - tovar podľa potrieb školy v hodnote 6.000,- €

Každý člen víťazného tímu získa: 1.cena - Smart Tv 4K Ultra 2.cena - Videokamera 4K 3.cena - Ipad Pro Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca budúceho roka.
Viac informácií o Roadshow 2017 na: www.eufondy.sk

Harmonogram:
 
PONDELOK, 2.10. Snina Stredná priemyselná škola
Snina Stredná priemyselná škola
UTOROK, 3.10. Medzilaborce Stredná odborná škola Andyho Warhola
STREDA, 4.10. Stropkov Gymnázium
Stropkov Gymnázium
ŠTVRTOK, 5.10. Giraltovce Gymnázium
Giraltovce Súkromná stredná odborná škola
     
PONDELOK, 9.10. Gelnica Gymnázium
Gelnica Gymnázium
UTOROK, 10.10. Bardejov Súkromné gymnázium
Bardejov Stredná odborná škola
STREDA, 11.10. Stará Ľubovňa Gymnázium Terézie Vansovej
Stará Ľubovňa Obchodná akadémia
ŠTVRTOK, 12.10. Levoča Stredná pedagogická škola
Levoča Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského
     
PONDELOK, 2.10. Poltár Stredná odborná škola
UTOROK, 3.10. Detva Gymnázium
Detva Spojená škola (OA, SOŠ)
STREDA, 4.10. Brezno Gymnázium Jána Chalupku
Brezno Hotelová akadémia
ŠTVRTOK, 5.10. Modra Gymnázium Karola Štúra
Modra Gymnázium Karola Štúra
     
PONDELOK, 9.10. Námestovo Gymnázium Antona Bernoláka
Námestovo Stredná odborná škola technická
UTOROK, 10.10. Kysucké Nové Mesto Gymnázium
Kysucké Nové Mesto Stredná odborná škola strojnícka 
STREDA, 11.10. Dolný Kubín Gymnázium Pavla Országa Hviezdoslava
Dolný Kubín Stredná zdravotnícka škola
ŠTVRTOK, 12.10. Senica Stredná odborná škola
Senica Stredná odborná škola
PIATOK, 13.10. Skalica Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka
Skalica SSOŠ VIA HUMANA

Skočiť na hlavné menu