RIMAVSKÁ SOBOTA/POLTÁR: Mestá má na trase zrušenej železničnej trate spojiť cyklotrasa za takmer 5,9 mil. eur


Dátum: 13.05.2022

Obrázok k aktualite RIMAVSKÁ SOBOTA/POLTÁR: Mestá má na trase zrušenej železničnej trate spojiť cyklotrasa za takmer 5,9 mil. eur

Okresné mestá Rimavská Sobota a Poltár má spojiť cyklotrasa, ktorá bude v celom úseku na trase zrušenej železničnej trate. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, projekt v celkovej predpokladanej hodnote takmer 5,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty je financovaný z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Predpokladaná hodnota prvej časti zákazky v úseku Hrnčiarska Ves – Poltár je viac ako 1,44 mil. eur a cena druhej časti v úseku Rimavská Sobota – Hrnčiarska Ves je viac ako 4,41 mil. eur.

„Ako prvý by sa mal začať realizovať úsek prvej etapy z Hrnčiarskej Vsi do Poltára, na ktorý máme podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Predpoklad začatia prác v prípade hladkého priebehu verejného obstarávania a následnej povinnej kontroly na riadiacom orgáne je september 2022,“ konštatovala hovorkyňa s tým, že na trvanie týchto procesov, predovšetkým následných kontrol, nemá BBSK žiadny vplyv. „V prípade, ak bude podpísaná medzitým zmluva o poskytnutí NFP aj na druhú etapu z Rimavskej Soboty do Hrnčiarskej Vsi, tak by sa mohli začať realizovať obe etapy v rovnakom čase,“ doplnila Štepáneková.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác medzi okresnými mestami, ktoré pozostávajú z rekonštrukcie, modernizácie a dobudovania infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. „Smerové i výškové vedenie cyklotrasa preberá v celom úseku zo zrušenej železničnej trate, potrebné bude dobudovať priepusty, zrekonštruovať a dobudovať povrchy a urobiť ďalšie úpravy, vrátane dobudovania cyklistickej infraštruktúry,“ popísala hovorkyňa.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu