Rezort dopravy zaslal do Bruselu návrh zlúčenia operačných programov Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie


Dátum: 01.11.2019

Obrázok k aktualite  Rezort dopravy zaslal do Bruselu návrh zlúčenia operačných programov Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) zaslalo Európskej komisii na schválenie návrh na zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným programom Výskum a inovácie (OPVaI) na roky 2014 - 2020. Ako pre agentúru SITA uviedol rezort dopravy, nový programový dokument odoslal cez komunikačný systém SFC a jeho schválenie v Bruseli sa očakáva do konca tohto roka. Lehota na zaslanie materiálu Európskej komisii uplynula vo štvrtok 31. októbra.

Vláda schválila zlúčenie spomínaných operačných programov na výjazdovom rokovaní v Kežmarku 23. októbra. Cieľom zlúčenia programov je zefektívnenie implementácie a eliminovanie rizika trvalej straty finančných prostriedkov v dôsledku aplikovania pravidla n+3 v OPVaI. Riadiacim orgánom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je Ministerstvo dopravy a výstavby SR na čele s Árpádom Érsekom (Most-Híd) a v prípade Operačného programu Výskum a inovácie je ním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vedené Martinou Lubyovou (SNS). "Technicky pôjde o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom vzniknú nové prioritné osi, s jedným riadiacim orgánom ministerstvom dopravy a jedným monitorovacím výborom. Po tom, čo v utorok 29. októbra zlúčenie operačných programov odsúhlasil Monitorovací výbor OPVaI, urobili rovnaké rozhodnutie aj členovia Minitorovacieho výboru OPII v stredu 30. októbra na mimoriadnom zasadnutí," informovalo ministerstvo dopravy a výstavby.

V OPVaI v rokoch 2017 a 2018 už nenávratne prepadlo 108,42 mil. eur. Pre splnenie pravidla n+3 voči záväzku roku 2016 je v uvedenom programe potrebné do konca roka 2019 vyčerpať a deklarovať výdavky v minimálnej výške 180,7 mil. eur zo zdrojov EÚ. Zároveň do konca roka 2020 treba vyčerpať z európskych peňazí ďalších 236 mil. eur. Program Výskum a inovácie k 30. septembru 2019 vyčerpal z peňazí EÚ 256,17 mil. eur, čo je 12,07 % z alokácie 2,123 mld. eur. OPII využil k uvedenému dátumu zo zdrojov únie 35,68 %, teda 1,409 mld. eur z 3,949 mld. eur. Tento program má štvrtú najvyššiu mieru čerpania a spolu s inými tromi programami už splnil finančný míľnik na rok 2019, čiže využil peniaze zo záväzku roka 2016 podľa pravidla n+3.

V súvislosti so zabezpečením procesného auditu implementácie prioritných osí zameraných na výskum a inovácie a vypracovaním akčného plánu vypracoval rezort dopravy ako riadiaci orgán OPII žiadosť o poskytnutie technickej pomoci z Programu na podporu štrukturálnych reforiem. Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán pre operačné programy malo predložiť túto žiadosť na schválenie Európskej komisii do 31. októbra. "Cieľom auditu bude hĺbková analýza súčasného stavu implementácie OPVaI a vypracovanie akčného plánu na zefektívnenie procesov implementácie v oblasti výskumu a inovácií. Aj toto je jedným z predpokladov, že sa európske prostriedky na vedu a výskum budú čerpať po zlúčení do OPII lepšie a efektívnejšie," priblížil rezort dopravy. Zlúčenie programov neznamená, že OPVaI pozastavil svoje fungovanie, naopak, stále platia jeho záväzky čerpania a implementácie projektov, ktoré musí plniť. "Zlúčenie operačných programov nemá vplyv na alokáciu, tá zostáva nezmenená," dodalo ministerstvo dopravy a výstavby.

Rezort školstva mal podľa uznesenia vlády z 23. októbra predložiť Európskej komisii revíziu OPVaI s nulovými hodnotami do 31. októbra. Zároveň má spolu s ministerstvom hospodárstva ako sprostredkovateľským orgánom zabezpečovať maximalizáciu čerpania oprávnených výdavkov v roku 2019 v súlade so systémom riadenia a kontroly OPVaI, a to do schválenia zlúčenia oboch operačných programov v Európskej komisii. Dovtedy majú tiež poskytnúť ministrovi dopravy a výstavby súčinnosť pri určení sprostredkovateľských orgánov zlúčeného operačného programu.​

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu