Revitalizácia átria pod Mestskou vežou v Trenčíne sa začína


Dátum: 06.04.2020

Obrázok k aktualite Revitalizácia átria pod Mestskou vežou v Trenčíne sa začína
V pondelok 6.apríla 2020 odovzdalo mesto stavenisko zhotoviteľovi. Na základe verejného obstarávanie je ním spoločnosť REKONDÍCIA SK. Drobnú architektúru zabezpečí spoločnosť mmcité2 a sadové úpravy DRYADA garden. Všetky práce by mali byť ukončené na jeseň. Mesto získalo na túto očakávanú investíciu nenávratný finančný príspevok takmer 733 tisíc eur. Zvyšných 5% doplatí zo svojho rozpočtu.

Počas realizácie stavby bude priestor átria uzatvorený a nebude možné ním prechádzať. Z centra mesta je ale prístup na Brezinu k dispozícii z Mariánskeho námestia. Stavebné mechanizmy sa budú pohybovať cez Sládkovičovu ulicu od Štúrovho námestia.

Átrium sa nachádza v priamom kontakte s bývalým mestským opevnením, okrajom hradného múru Trenčianskeho hradu, priľahlou pešou zónou, okolím mestského úradu a plynule prechádza do lesoparku Brezina.

Ešte na jeseň minulého roka sa tu uskutočnil archeologický prieskum. V dvoch sondážnych jamách objavili fragmenty pravdepodobne zvieracích kostí a tiež keramiky. Úlomky hrncov či džbánov možno datovať do obdobia novoveku, konkrétne do 16. – 18. storočia, našli aj nôžku a držadlo glazovanej trojnohej panvičky využívanej práve v tomto období. Na základe sondážneho výskumu archeológovia zistili, že územie átria je doslova „popretkávané“ inžinierskymi sieťami. V tomto priestore je možné predpokladať existenciu hradobnej priekopy, prítomnosť cintorína z obdobia 17. – 18. storočia však vylúčili.

Po jeho revitalizácii tu vzniknú možnosti na viaceré zmysluplné aktivity, na kultúru i oddych pre obyvateľov mesta a pre jeho návštevníkov.

Projekt revitalizácie átria počíta s obnovením spevnených plôch, hracích prvkov, pódia a vytvorením nového zeleného priestoru. Pribudnú tu detské šmýkačky, náučno-zábavná vodná trasa, prekryté pódium a komunikačná infraštruktúra s verejným osvetlením. Pred pódiom budú mobilné stoličky, ďalej od pódia budú pevné lavice v tvare vlnoviek a v ďalšej časti upravená trávnatá plocha s odpočinkovým sedením. Vyššie, pri lesoparku, budú zábavno-náučné a herné prvky. Pribudne tu vŕtaná studňa so zásobníkom vody pre vodné náučné hračky.

Nový chodník bude posunutý zo stredu bližšie k stenám budov Farskej ulice, čím sa vytvorí väčší využiteľný priestor. Tento bezbariérový chodník povedie až po úroveň plánovanej nástupnej stanice výťahu na Brezinu. Stĺpy osvetlenia budú v sebe integrovať okrem LED osvetlenia aj ďalšie služby pre návštevníkov átria. Schodisko osvetlí LED pás v madle schodiska.

V strednej časti átria projekt počíta s fontánkou na pitie a aj s 2 osviežovačmi vzduchu v letných horúčavách. Autorom úspešného projektu je Ing. Arch. Peter Guga. Revitalizácia átria tento priestor skultúrni a spríjemní.

Trenčín uspel v 4. kole výzvy na Zeleň a dostane peniaze z eurofondov na revitalizáciu átria pod Mestskou vežou. Rozhodlo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP).


Skočiť na hlavné menu