Rekonštrukcia MŠ na Važeckej ulici v Prešove si vyžiadala viac ako milión eur


Dátum: 19.11.2019

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia MŠ na Važeckej ulici v Prešove si vyžiadala viac ako milión eur
Materská škola (MŠ) na Važeckej ulici je ďalšou z prešovských škôlok, v ktorej sa po rekonštrukcii vytvorili lepšie podmienky nielen na výučbu, ale aj na hranie a zábavu detí i predškolákov. Radnica ju dala zrekonštruovať za viac ako milión eur. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Tak ako v prípade MŠ na Čapajevovej ulici, aj v prípade MŠ na Važeckej ulici bolo podľa jej slov prioritou mesta najmä rozšíriť kapacitu MŠ a budovu obnoviť tak, aby bola nielen energeticky úspornejšia, ale aby sa vytvorilo estetické a moderné prostredie na skvalitnenie výučby pre deti.

"MŠ na Važeckej ulici nutne potrebovala rekonštrukciu a veľmi ma teší, že sa nám ju aj úspešne podarilo zrealizovať. Verím, že z vynovenej škôlky majú radosť nielen deti, ale aj ich rodičia a učiteľky," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

V MŠ na Važeckej ulici sa rozšírila kapacita o 23 detí, a to prehodnotením dispozičného riešenia a prepojením niektorých miestností. Zateplením, výmenou okien, rekonštrukciou osvetlenia a vykurovacieho systému, ale aj inštaláciou núteného vetrania s rekuperáciou a realizáciou ďalších potrebných opatrení sa podľa radnice ročne zníži spotreba energie v škôlke približne o 322.000 kWh.

 "V rámci rekonštrukcie objektov s učebňami pre deti i hospodárskej budovy boli zateplené obvodové steny, vymenené vonkajšie parapety, výťah, zateplila a opravila sa strecha a vymenili sa aj klampiarske a zámočnícke prvky. Pribudli nové sociálne zariadenia, vrátane obkladov a dlažieb, ale aj nové panelové vykurovacie telesá, osvetlenie, okná a dvere," doplnila Šitárová s tým, že pri rekonštrukcii budovy sa dbalo i o vizuál fasády a materská škola tak po rekonštrukcii pripomína detskú stavebnicu.

Stavba spĺňa podmienku bezbariérovosti. V areáli MŠ pribudlo aj nové detské ihrisko s multifunkčnou zostavou a protišmykovým povrchom, kde nechýbajú šmykľavka, detská besiedka, počítadlá či pieskoviská.

Mesto Prešov na projekt získalo finančné prostriedky z dvoch zdrojov – Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Operačného programu Kvalita životného prostredia. Rekonštrukciu MŠ Važecká realizovala stavebná spoločnosť Movyrob. Celkové náklady boli v objeme viac ako jeden milión eur, z toho poskytnutá výška nenávratného finančného prostriedku (NFP) bola vo výške viac ako 950.000 eur. Zvyšné náklady financovalo mesto Prešov z vlastných zdrojov.

Skočiť na hlavné menu