Rekonštrukcia mestského úradu v Stropkove má priniesť úsporu na vykurovaní


Dátum: 01.04.2019

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia mestského úradu v Stropkove má priniesť úsporu na vykurovaní
Začiatkom marca začalo mesto Stropkov realizovať projekt zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu. Podľa hovorcu mesta Petra Nováka ide o najvýznamnejšiu tohtoročnú investičnú akciu samosprávy hradenú zo štrukturálnych fondov EÚ. Celková výška oprávnených nákladov projektu presiahne 730.000 eur.

 "Mestský úrad sídli v dvoch prepojených budovách – jedna bola dokončená v 50-tych rokoch, druhá na prelome 80-tych a 90-tych rokov minulého storočia. Až na menšie úpravy sú ich exteriérové časti v podstate v pôvodnom stave a preto bola ich rekonštrukcia už nevyhnutná," uviedol primátor Ondrej Brendza.

Cieľom projektu je realizácia stavebných úprav tak, aby bola dosiahnutá úspora energie pri prevádzkovaní objektov, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a po rekonštrukcii bude na omnoho vyššej úrovni aj vizuálna podoba úradu. Postupne budú obe budovy zateplené, uskutoční sa aj výmena okien a tepelná izolácia striech, v rámci zníženia nákladov na energie bude vymenená aj časť interiérového osvetlenia. Komplexná rekonštrukcia čaká aj technológiu kotolne.

"Realizácia jednotlivých stavebných prác je naplánovaná na marec až september tohto roka. Vzhľadom na rozsiahle úpravy i stavebný ruch sa pripravujeme na menšie obmedzenia v práci úradu, ale určite prijmeme také opatrenia, aby to v žiadnom prípade nemalo vplyv na rozsah a kvalitu služieb poskytovaných verejnosti," doplnil primátor.

Samospráva očakáva, že po ukončení projektu dosiahne úsporu nákladov na energie na vykurovanie až okolo 80 percent.​

Zdroj : TASR
 
Skočiť na hlavné menu