Regióny sa musia postaviť na nohy, na ich podporu putuje viac ako 1,1 milióna eur


Dátum: 15.10.2020

Obrázok k aktualite Regióny sa musia postaviť na nohy, na ich podporu putuje viac ako 1,1 milióna eur
Pandémia COVID-19 mimoriadne negatívne zasiahla regióny Slovenska. Práve preto sa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v maximálnej možnej miere usiluje pomôcť samosprávam dopady koronakrízy tlmiť. Jedným z príkladov je aj aktuálne vyhodnotená výzva za viac ako 1,1 milióna eur, prostredníctvom ktorej rezort podporil 50 projektov na zmiernenie dopadov pandémie na Slovensku.
 
Prekonávať ťažkú situáciu v boji s koronavírusom samosprávam aspoň čiastočne pomôžu peniaze vyčlenené z výzvy na zmiernenie dopadov krízy. Ministerstvo aktuálne výzvu vyhodnotilo a podporí 50 projektov. Medzi úspešnými projektami sa nachádza napríklad úprava zdravotného strediska v okrese Topoľčany, vybudovanie mobilného hygienického centra či projekt na zmiernenie dopadov krízy v obci v okrese Gelnica. Podporené projekty sú zamerané aj na budovanie karanténnych centier, pomoc seniorom, zdravotnú osvetu či na zlepšenie kvality života ohrozených skupín obyvateľstva.
 
„Mestá a obce počas prvej a druhej vlny pandémie niesli a stále nesú svoju časť zodpovednosti, ktorá je mimoriadne náročná. Nemôžeme dovoliť, aby kríza položila naše regióny na lopatky . Musíme urobiť všetko pre to, aby sme obciam a mestám pomohli,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.
 
Nie všetci žiadatelia so svojimi projektami, ktorí na výzvu zareagovali, mohli byť aj podporení. Jednak bola vyčlenená fixná suma, ktorú sa podarilo rozdeliť a po druhé, nie všetky projekty boli zamerané na zmierňovanie dopadov krízy tak, ako to určovala výzva. Mnohé projekty sa v kontexte aktuálnej koronakrízy minuli svojmu účinku. Išlo napríklad o rekonštrukciu kultúrneho domu, obstaranie osobného auta, podporu turistickej infraštruktúry či rekonštrukciu a vybudovanie obecných potravín. „Všetky projekty boli dobre pripravené s potenciálom pomôcť regiónu, no v tejto konkrétnej výzve sme sa zameriavali výhradne na koronakrízu, ktorá aktuálne Slovensko najviac sužuje. V podpore regiónov formou výziev budeme pokračovať aj naďalej, ak nám to finančné podmienky umožnia, pretože je potrebné, aby sa život v nich vyrovnával životu vo vyspelých oblastiach,“ vysvetlil na záver štátny tajomník MIRRI SR Vladimír Ledecký.
 

Skočiť na hlavné menu