REACT-EU: Nemecko, Slovensko a Fínsko dostanú takmer 96 miliónov eur na podporu po pandémii, digitálnu a zelenú tranzíciu a tiež na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny


Dátum: 06.07.2022

Obrázok k aktualite REACT-EU: Nemecko, Slovensko a Fínsko dostanú takmer 96 miliónov eur na podporu po pandémii, digitálnu a zelenú tranzíciu a tiež na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny
Nemecko, Slovensko a Fínsko dostanú ďalších 96 miliónov eur z programu REACT-EU na podporu sektoru zdravotnej starostlivosti, mladých ľudí, pracujúcich, ľudí hľadajúcich si prácu a ďalších, ktorí potrebujú pomoc, vrátane tých, čo utekajú pred ruskou vojnovou agresiou na Ukrajine. Na svojej webstránke o tom informuje Európska komisia.

Nemecká spolková krajina Porýnie-Falcko dostane 6,4 milióna eur z Európskeho sociálneho fondu na podporu integrácie ukrajinských utečencov na trh práce prostredníctvom doplnenia služieb, ktoré už poskytujú pracovné agentúry a centrá. Miestni mladí ľudia navyše dostanú pomoc pri získaní učňovských príležitostí prostredníctvom podpory digitálnej transformácie vzdelávania a školení a tiež podporou samostatne zárobkovo činných osôb či mikropodnikateľov.

Slovensko dostane 66,5 milióna eur na podporu sociálneho systému krajiny, študijných programov pre budúcich sociálnych pracovníkov, na rozšírenie sociálnych služieb, posilnenie rodovej rovnosti a nediskrimináciu vo vzdelávaní, a tiež na rozšírenie ponuky poradenstva pre nezamestnaných ľudí v núdzi.

Ďalších 22,9 milióna eur bude v rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) investovaných do potravinovej pomoci, vrátane potravinových poukazov, ktoré dostanú ľudia utekajúci pred vojnou z Ukrajiny.

Fínske Alandy dostanú 197-tisíc eur na pomoc ľuďom, najmä mladým, ktorí majú ťažkosti s nájdením zamestnania po pandémii, a tiež na podporu námorníckeho sektoru a služieb.

Zdroj: SITA

 

Skočiť na hlavné menu