Rada pre štátnu službu: Zákonnosťou vzniku MIRRI sme sa nezaoberali


Dátum: 04.02.2021

Obrázok k aktualite Rada pre štátnu službu: Zákonnosťou vzniku MIRRI sme sa nezaoberali
Rada pre štátnu službu sa nezaoberala zákonnosťou vzniku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a nevydala stanovisko o jeho nezákonnosti. Uviedla to rada v reakcii na stredajšie (3.2.) výroky poslanca Národnej rady (NR) SR a podpredsedu strany Hlas-SD Richarda Rašiho, ktorý tvrdí, že MIRRI môže čeliť žalobám pre svoj vznik v rozpore so zákonom, čo môže ohroziť aj eurofondy. Odvolával sa pritom na stanovisko rady.

V súvislosti s MIRRI riešila rada podnet konkrétneho zamestnanca. Ten sa týkal prechodu práv a povinností štátnych zamestnancov zo zrušeného Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na novovzniknuté ministerstvo. Pri tomto jednom prípade rada dospela k záveru, že pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru bol zo strany služobného úradu porušený princíp zákonnosti.

Rada konštatovala, že zrejme došlo k nepochopeniu princípov zákona o štátnej službe, ktorý ukladá povinnosť štátnym zamestnancom pri výkone štátnej služby a služobným úradom v štátnozamestnaneckých vzťahoch konať v súlade s Ústavou SR, právne záväznými aktmi EÚ, právnymi predpismi SR, služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi.

""Rada sa preto nezaoberala zákonnosťou vzniku MIRRI a nevydala stanovisko o jeho nezákonnosti. Rada ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby naďalej bude nestranne dbať na dodržiavanie princípov štátnej služby," uzavrela rada.
 
Ako dodala, v zmysle svojich kompetencií ani nemá oprávnenie skúmať a vyjadrovať sa k nezákonnosti transformácie ÚPVII na MIRRI.

Raši v stredu uviedol, že pre stanovisko rady o porušení princípu štátnej služby sa domnieva, že pre potenciálne žaloby na MIRRI by mohlo byť ohrozené čerpanie eurofondov z nového programového obdobia 2021 – 2027. Mohlo by sa totiž stať, že sa neúspešný uchádzač o eurofondy obráti na súd s tým, že jeho žiadosť zamietlo ministerstvo, ktoré vzniklo v rozpore so zákonom. Zdôraznil aj to, že MIRRI malo s pôvodnými zamestnancami bývalého ÚPVII podpísať dodatky k zmluvám a nielen oznámiť, že sa mení názov.

MIRRI sa naopak domnieva, že Rašiho viedol k osočovaniu ministerstva boj o zlaté padáky. "Pri odchode z rezortu v marci 2020 udelil niekoľkým svojim blízkym spolupracovníkom mnohotisícové odmeny, na ktoré by bežní ľudia robili rok a viac. Nové vedenie rezortu ich odmietlo vyplatiť a teraz ľudia pána Rašiho spamujú rôzne inštitúcie svojimi 'podnetmi'," vysvetlilo ministerstvo.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu