Prvé zo série podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ v Banskej Bystrici


Dátum: 04.04.2019

Obrázok k aktualite Prvé zo série podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ v Banskej Bystrici
Úrad vlády SR spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR a Združením miest a obcí Slovenska pozývajú na prvé zo série podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, ktoré sa pod názvom Tour de ERA uskutoční vo štvrtok 4. apríla od 09.00 h v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na podujatiach budú prezentované komplexné informácie o programoch, ako sú: Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Granty EHP a Nórska, ERASMUS+, Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact, Creative Europe a ďalšie. Budú tiež predstavené úspešné projekty ako inšpirácia pre potenciálnych žiadateľov.

Prítomnosť médií na podujatiach je voľná. Hostia a prezentujúci budú médiám k dispozícii počas prestávok v programe.
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, +421 915 984 227.
Skočiť na hlavné menu