Program Interreg Central Europe prerozdelí v tomto programovom období posledných cca 10 miliónov eur


Dátum: 25.01.2019

Obrázok k aktualite Program Interreg Central Europe prerozdelí v tomto programovom období  posledných cca 10 miliónov eur
Na januárovom rokovaní Monitorovacieho výboru programu Interreg Central Europe zástupcovia 9 členských krajín EÚ, zapojených do programu, rozhodli o vyhlásení štvrtej, a zároveň poslednej výzvy v aktuálnom programovom období s indikatívnou alokovanou sumou 10 miliónov eur. Jednokolová výzva so zjednodušeným formátom podávania žiadostí by mala byť vyhlásená už začiatkom marca 2019 a bude otvorená do júla 2019.
Tematicky bude zameraná na sedem oblastí programu:

- Priemysel 4.0 / pokročilá výroba

- Sociálne podnikanie

- Energeticky účinná obnova verejných budov v mestách

- Nízkouhlíková mobilita a kvalita ovzdušia v mestách

- Adaptácia na zmenu klímy a predchádzanie rizikám

- Ohrozené kultúrne dedičstvo (lokality a budovy)

- Prístupnosť periferálnych a pohraničných regiónov pre siete a uzly TEN-T CNC.

Dôležitým avizovaným kritériom bude, aby projekty, uchádzajúce sa o podporu v 4. výzve, využívali a rozvíjali dosiahnuté výsledky najmenej troch projektov už realizovaných v prvej či druhej výzve programu. Podrobnosti výzvy zverejní Národný kontaktný bod programu Interreg Central Europe, ktorým je Úrad vlády SR, vzápätí po oficiálnom otvorení výzvy, pričom pre potenciálnych záujemcov zorganizuje informačný seminár.

Viac informácií na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce


Skočiť na hlavné menu