Príručku k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI


Dátum: 13.06.2018

Obrázok k aktualite Príručku k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Príručku k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.5: https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

Skočiť na hlavné menu