Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia III.


Dátum: 03.03.2017

Obrázok k aktualite Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia III.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov. Ide o Príručku pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia III. Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

Prílohy


Skočiť na hlavné menu