Pri zbernom dvore vyrástla nová hala, má slúžiť na dotrieďovanie odpadov


Dátum: 24.09.2021

Obrázok k aktualite Pri zbernom dvore vyrástla nová hala, má slúžiť na dotrieďovanie odpadov
Nová hala na zber a dotrieďovanie drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, olejov, textilu a šatstva sa nachádza v areáli hlavného sídla technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., na Nádražnej ulici.

Výstavbu haly podporilo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci žiadosti o nenávratný finančný prostriedok sumou viac ako 1,2 milióna eur. Spoločnosť sa na projekte podieľa spolufinancovaním vo výške 5 % z vlastných zdrojov. „Tento projekt bol podaný na ministerstvo ešte v roku 2016, no jeho realizácia sa až do konca roka 2018 nezačala. V roku 2019 sme sa teda rozpracovanému a odloženému projektu začali intenzívnejšie venovať,  vykonali sme v ňom nejaké drobné úpravy a v máji 2021 sme ho úspešne dokončili,“ komentuje proces konateľka technických služieb mesta Vladimíra Klačanská.

Vďaka projektu získali technické služby mesta novú jednopodlažnú montážnu halu, ktorej súčasťou sú sociálne zariadenia pre zamestnancov, kancelárie a technická miestnosť. „Okrem toho nám bola v rámci projektu dodaná aj nová technika, a to traktor, mostová váha, vysokozdvižný vozík, veľkokapacitné kontajnery či kontajner na olej a na šatstvo,“ doplnila Vladimíra Klačanská.

V druhej polovici mesiaca august bola stavba skolaudovaná a v týchto dňoch by mala spoločnosť dostať kolaudačné rozhodnutie. Následne po získaní povolenia na prevádzkovanie z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Ilava bude hala uvedená do prevádzky. „Pevne veríme, že aj vďaka novým priestorom bude práca zamestnancov technických služieb mesta efektívnejšia a miera zhodnotenia odpadu vyššia,“ uviedla vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

Podľa informácií konateľky technických služieb mesta má spoločnosť záujem halu využívať aj na ďalší účel. „Kontaktovali sme Ministerstvo životného prostredia SR s požiadavkou, či by bolo možné za dodržania všetkých podmienok do novej haly premiestniť aj triediacu linku zo súčasného strediska triedeného zberu na Sládkovičovej ulici. Priestory na triediacu linku v hale sú dostačujúce, zároveň by šlo aj o ekonomické riešenie, no rozhodné slovo má rezort životného prostredia,“ upresnila Vladimíra Klačanská s tým, že primárny účel využitia haly by, samozrejme, zostal zachovaný.

Na realizáciu projektu získali technické služby mesta nenávratný finančný príspevok v hodnote 1 243 674,46 eur.


Skočiť na hlavné menu