Pri rekonštrukcii čunovského kaštieľa používajú špeciálny recyklačný stroj


Dátum: 15.06.2022

Obrázok k aktualite Pri rekonštrukcii čunovského kaštieľa používajú špeciálny recyklačný stroj

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pri rekonštrukcii kaštieľa v bratislavskom Čunove používa špeciálny stroj na recykláciu stavebného materiálu. Ako informuje BSK na sociálnej sieti, ekologický stroj najprv odseparuje zeminu a kamene, ktoré opätovne využijú na stavbe. Výsledkom rekonštrukcie kaštieľa, ktorú spustil BSK v máji 2021, bude ekocentrum prístupné domácim aj zahraničným návštevníkom a účastníkom environmentálnych vzdelávacích programov.

Pri stavebných prácach využívajú moderný stroj od dodávateľa stavebno-rekonštrukčných prác, spoločnosti MBM – Group. Pomocou neho zhodnotia stavebný odpad a prebytky z výkopových a búracích prác v areáli kaštieľa. „Drvením a následným pretriedením sa zhodnotilo už množstvo materiálu, ktoré v značnej miere pokrýva potreby stavby," konštatuje samospráva. Ako dodáva, z jednotlivých frakcií odobrali vzorky kameniva, ktoré certifikované laboratórium vyhodnotilo ako vhodné pre využitie v konštrukciách parkovísk a mlatových ciest budúceho areálu.

Zo zeminy cez triedič odseparovali nevyužiteľné časti kameniva a stavebnej sutiny z pôvodných výkopov. „Pretriedená zemina sa využije pri zásypoch po pôvodných spevnených plochách, pivnice a na výmenu zeminy po obvode kaštieľa," dodáva BSK.

Samosprávny kraj realizuje obnovu a zriadenie ekocentra v areáli pamiatky Kaštieľ a sýpka Čunovo prostredníctvom projektov Ecoregion SK-AT a Ecoregion SK-HU. Finančné prostriedky sú refundované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programov Interreg SK-AT a Interreg SK-HU. Práce by mali byť ukončená v druhej polovici roku 2023.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu