Prezentácie z NFORMAČNÉHO SEMINÁRA pre žiadateľov NFP v rámci výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier


Dátum: 20.06.2019

Obrázok k aktualite Prezentácie z NFORMAČNÉHO SEMINÁRA pre žiadateľov NFP v rámci výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier
Dňa 19.06.2019 sa konal INFORMAČNÝ SEMINÁR pre žiadateľov NFP v rámci výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier (kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13) v priestoroch Vedeckého parku UK Bratislava, Ilkovičova 8, v Bratislave.
Prezentácie z podujatia nájdete tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/30-informacny-seminar-pre-potencialnych-ziadatelov-o-nfp-k-vyzvam-na-podporu-strategickych-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier
Skočiť na hlavné menu