Prešovský samosprávny kraj zmodernizoval z eurofondov cestu spájajúcu okresy Medzilaborce a Stropkov


Dátum: 30.11.2020

Obrázok k aktualite Prešovský samosprávny kraj zmodernizoval z eurofondov cestu spájajúcu okresy Medzilaborce a Stropkov
Súčasťou modernizácie osem kilometrov dlhého úseku cesty medzi obcami Malá Poľana v okrese Stropkov a Krásny Brod v okrese Medzilaborce, ktorú Prešovský samosprávny kraj (PSK) ukončil v závere uplynulého týždňa, bola i oprava spolu piatich mostných objektov. PSK tu v rámci projektu podporeného z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu preinvestoval 4,2 milióna eur, informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

Najnáročnejšou časťou celého projektu realizovaného od minulého roka bola podľa slov riaditeľa Správy a údržby ciest PSK Marcela Horvátha rekonštrukcia mosta pri obci Krásny Brod. "Tento štvorpoľový most premosťujúci rieku Laborec a jednokoľajnú železničnú trať Humenné – Medzilaborce má dĺžku vyše 90 metrov a výšku takmer 15 metrov," priblížil s tým, že v rámci opráv vymenili cestári celý mostný zvršok až po nosnú vodorovnú prefabrikovanú konštrukciu a tiež ložiskové plechy, vytvorili nové prechodové oblasti pred a za mostom a v rámci spodnej stavby tiež zosilnili piliere.

Ako Heilová doplnila, práce na rekonštrukcii samotnej cesty mali zahŕňať opravu vozovky s podložím a odvodnením, vybudovanie železobetónových kotevných prahov v celkovej dĺžke 200 metrov, spevnenie svahov kamenným prísypom, sanáciu 11 jestvujúcich priepustov a vybudovanie dvoch nových priepustov a tiež modernizáciu bezpečnostných zariadení v predmetnom úseku cesty.

"Rekonštrukcia dopravnej tepny Medzilaborce – Malá Poľana bola v poradí piatym, posledným ukončeným úsekom v rámci projektu Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK, ktorého celkový objem predstavuje takmer 18 miliónov eur," uzavrela Heilová s tým, že kraj tak spolu zmodernizoval takmer 40,5 kilometra ciest vrátane 12 mostov a vyše 20 priepustov a odvodňovacích priekop.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu