Prešovský samosprávny kraj má byť "smart", efektívnejší a inovatívnejší


Dátum: 17.06.2020

Obrázok k aktualite Prešovský samosprávny kraj má byť "smart", efektívnejší a inovatívnejší
Zefektívnenie verejnej správy má byť výsledkom projektu "Smart PSK – Kvalitnejšia budúcnosť", s ktorým Prešovský samosprávny kraj (PSK) uspel vo výzve ministerstva vnútra Inteligentnejší a lepší samosprávny kraj v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa ​. Súčasťou aktivít krytých sumou 3,1 milióna eur má byť zavedenie nových prístupov a informačno-technologických nástrojov, zvýšenie kvalít dvoch vybraných stredných škôl či vzdelávanie zamestnancov kraja "šité na mieru". O projekte informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.


"Projekt sa bude realizovať prostredníctvom štyroch aktivít. Tie pozostávajú z nastavenia procesov, zavedenia systémov a politík, taktiež zavedenia systémov riadenia kvality, vzdelávania zamestnancov, ale aj vybudovania a podpory implementačnej kapacity pre Iniciatívu Catching-up regions," priblížila rámec projektu s tým, že Úrad PSK už počas prípravného roka niektoré z procesov zaviedol. Ako príklad uviedla vznik odboru strategického rozvoja a projektového riadenia.

 V rámci hodnotenia kvality sa má na dvoch vybraných krajských stredných školách zaviesť spoločný systém, tzv. model CAF. "Jeho úlohou je zvýšiť kvalitu a efektívnosť na jednotlivých školách, tiež umožniť rozvíjanie schopností a zručností zamestnancov," vysvetlila.

Pri vzdelávaní tiež kraj počíta s účasťou svojich zamestnancov na medzinárodných konferenciách. "Víziou je inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe v zahraničí a implementovať ich v Prešovskom kraji," predstavila Heilová očakávania.

 Ako k projektu uviedol predseda PSK Milan Majerský, kraj počas prípravného roka zmenil nielen organizačnú štruktúru, ale aj niektoré vnútorné procesy. "Od implementácie si sľubujem efektívnejšie fungovanie verejnej správy a zjednodušenie procesov na všetkých úrovniach. Zároveň som presvedčený, že vo vzťahu k občanovi sa nám vďaka tomuto projektu podarí byť otvorenejšou samosprávou," uzavrel.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu