Prešov pripravuje preferenciu mestskej hromadnej dopravy aj na najväčšom sídlisku


Dátum: 08.11.2022

Obrázok k aktualite Prešov pripravuje preferenciu mestskej hromadnej dopravy aj na najväčšom sídlisku

Mesto Prešov začína s realizáciu projektu Zavádzanie moderných technológii do regulácie dopravy. Aktuálne už prebieha modernizácia svetelných signalizácií na desiatich križovatkách na najväčšom sídlisku v meste s cieľom zaviesť preferenciu mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Projekt je realizovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške viac ako 923-tisíc eur, pričom celkové schválené oprávnené výdavky projektu prevyšujú 972-tisíc eur. Spolufinancovanie mesta Prešov je vo výške päť percent.


Zhotoviteľom je spoločnosť Alam, s.r.o., Bratislava. Predpokladaný termín ukončenia projektu je jar budúceho roka.

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, po frekventovanej Levočskej ulici, na ktorej už fungujú prvé inteligentné križovatky, začalo mesto Prešov s prípravami na zavedenie preferencie MHD aj na dvoch dopravne najvyťaženejších uliciach na sídlisku Sekčov. „Projekt sa zameriava na technické riešenie rekonštrukcie a obnovy technologických prvkov na cestných svetelných signalizáciách na desiatich križovatkách na ulici Arm. gen. Svobodu a Rusínskej ulici,“ konkretizoval Tomek.

Inteligentné križovatky budú vedieť vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus. Meškanie MHD v čase dopravnej špičky sa vďaka tomu môže skrátiť až o polovicu. „Zavedenie preferencie MHD je popri modernizácii vozového parku Dopravného podniku mesta Prešov ďalším významným krokom k zatraktívneniu mestskej hromadnej dopravy. Začali sme pred rokom na Levočskej ulici a dnes vidíme výsledky. Autobusy a trolejbusy majú na frekventovaných križovatkách prednosť, vďaka čomu sa výrazne skrátilo meškanie spojov. To isté chceme teraz zaviesť na sídlisku Sekčov a postupne aj na ostatných frekventovaných ťahoch,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Preferencia MHD začne v smere z obce Ľubotice na križovatke Arm. gen. Svobodu – Vihorlatská, kde sme pomocou nových semaforov uľahčili vodičom autobusov a trolejbusov, smerujúcich z obratiska na Sibírskej ulici, vjazd na hlavnú cestu. Preferencia MHD bude ďalej pokračovať na všetkých svetelných križovatkách na ulici Arm. gen. Svobodu až po križovatku pri obchodnom dome Kaufland. V rámci projektu budú zmodernizované aj križovatky Rusínska – Arm. gen. Svobodu, Rusínska – Hobby park a Rusínska – Kuzmányho – Východná, ktoré už majú zabudovanú potrebnú technológiu, avšak bude potrebné ich pripojiť k sieti preferencie MHD.

Vďaka získanej dotácii mesto zrealizuje výmenu radičov, návestidiel typu LED, inštaláciu nového presného spôsobu detekcie vozidiel, inštaláciu nového hardvéru detekcie chodcov, sieťovanie CDS optickými káblami a inštaláciu optických rozvodových skríň. Projekt taktiež zahŕňa nákup a inštaláciu bezdrôtových magneto-detektorov pre identifikáciu vozidiel, monitorovacej a prehľadovej dopravnej kamery umiestnenej na križovatke Arm. gen Svobodu – Rusínska a refundáciu komunikačných palubných jednotiek pre komunikáciu vozidiel MHD s cestnou dopravnou signalizáciou.Zdroj: STA


Skočiť na hlavné menu