Prešov chce získať takmer štyri milióny eur na zavedenie smart riešení


Dátum: 28.06.2022

Obrázok k aktualite Prešov chce získať takmer štyri milióny eur na zavedenie smart riešení
Prešovská radnica chce získať takmer štyri milióny eur na zavádzanie smart riešení v meste. Samospráva pripravuje podanie projektu zameraného na moderné technológie na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.V súčasnosti prebieha proces pripomienkovania projektového zámeru.

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, cieľom projektu je skvalitnenie životného prostredia na území mesta, zvýšenie energetickej efektívnosti, zlepšenie kvality spravovania mestskej samosprávy s cieľom rozvoja a zlepšenia internej a externej komunikácie samosprávy. Aktivity projektu sú rozdelené do štyroch kategórií. Prvou je energetický manažment budov, v ktorej sa má vybudovať vlastná prenosová sieť, zaviesť smart senzory do viac ako 40 objektov mesta s online podporou energetického manažmentu a prevádzky budov a tiež zavedenie software pre správu, údržbu a energetický manažment týchto objektov.

Druhou kategóriou je zavedenie monitoringu dvoch mostov pre sledovanie fyzikálnych veličín na konštrukciách v reálnom čase. Treťou je verejné osvetlenie, kde by vďaka projektu nainštalovali 1500 kusov moderných LED svietidiel s internetovým komunikačným modulom. Energetická efektívnosť je s odhadovanou úsporou energie 60 až 65 percent. Súčasťou je napríklad aj obstaranie riadiaceho systému verejného osvetlenia do vlastníctva mesta a príprava na inštaláciu ďalších smart riešení.

Štvrtou kategóriou je zavedenie integračnej platformy mesta, ktorá prepája mestské technológie a systémy, centralizuje ich kontrolné body, zhromažďuje a overuje dáta, vytvára inteligentné scenáre a analytické nástroje a otvára dáta mesta občanom. Okrem modulov troch spomínaných kategórií by platforma obsahovala napríklad aj monitoring dopravy, verejný portál pre obyvateľov či mobilnú aplikáciu na poskytovanie údajov mesta Prešov pre občanov. „Celkový rozpočet projektu je takmer 4,17 miliónov eur s DPH, z toho požadovaná výška nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ je 3,96 milióna eur s DPH. Minimálne spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta Prešov je vo výške päť percent,“ vysvetlila Šitárová s tým, že mestské zastupiteľstvo už na tento účel schválilo viac ako 210-tisíc eur s DPH.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu