Predseda Komisie Juncker predniesol prejav o stave Únie 2016


Dátum: 14.09.2016

Obrázok k aktualite Predseda Komisie Juncker predniesol prejav o stave Únie 2016
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes v Európskom parlamente v Štrasburgu predniesol prejav o stave Únie 2016. Predseda stanovil priority na budúci rok takto: „Ak chceme našu Úniu znovu zjednotiť, bude nasledujúcich dvanásť mesiacov rozhodujúcich. Európa, povraz upletený z mnohých vlákien, je silný len vtedy,  ak všetci ťaháme rovnakým smerom – či už inštitúcie EÚ alebo národné vlády a parlamenty. A vo vybraných oblastiach, kde sú spoločné riešenia najviac naliehavé, musíme opäť preukázať, že sa to dá. Preto navrhujem pozitívny program konkrétnych európskych opatrení na najbližších dvanásť mesiacov.“ Predseda Juncker vyzval k pochopeniu naliehavosti súčasnej situácie a k jednote pri riešení potrieb občanov: „Musíme vytvoriť lepšiu Európu: Európu, ktorá chráni, ktorá zachováva európsky spôsob života, ktorá posilňuje postavenie našich občanov a ktorá obraňuje doma i v zahraničí.
Predseda Juncker vyhlásil na základne politických priorít Komisie sériu základných iniciatív:
•          Zamestnanosť a rast: „Európa musí výrazne investovať do mládeže, do uchádzačov o zamestnanie, do začínajúcich podnikov. Dnes navrhujeme zdvojnásobiť trvanie Európskeho fondu pre strategické investície a zdvojnásobiť aj jeho finančnú kapacitu.“
•          Prepojenosť: „Navrhujeme, aby bolo do roku 2020 každá európska dedina a každé európske mesto vybavené bezplatným bezdrôtovým internetovým pripojením v blízkosti hlavných centier verejného života.“
•          Autorské práva: „Chcem, aby novinári, vydavatelia a autori boli za svoju prácu spravodlivo odmeňovaní bez ohľadu na to, či ju vykonávajú v štúdiách alebo domovoch, či sa šíri offline alebo online a či sa zverejňuje prostredníctvom kopírovacích zariadení alebo na webe.“
•          Únia kapitálových trhov: „Hospodárstvo, ktoré je takmer úplne závislé od bankových úverov, je zlé pre finančnú stabilitu. Je zlé aj pre podnikanie, čo sa prejavilo aj počas finančnej krízy. Preto je naliehavo potrebné, aby sme urýchlili našu prácu na únii kapitálových trhov. Komisia vám dnes v tejto súvislosti predkladá konkrétny plán.“
•          Migrácia: „Dnes začíname ambiciózny investičný plán pre Afriku a krajiny európskeho susedstva, ktorý má potenciál podnietiť investície vo výške 44 miliárd eur. Táto suma môže narásť až na 88 miliárd eur, ak sa do toho zapoja aj členské štáty.“
•          Bezpečnosť: „Budeme brániť naše hranice s pomocou novej európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Chcem, aby na bulharských vonkajších hraniciach od októbra pôsobilo aspoň 200 ďalších príslušníkov pohraničnej stráže a ďalších 50 vozidiel.“
•          Obrana: „Na to, aby sme mohli mať silnú európsku obranu, sa musí európsky obranný priemysel inovovať. Preto do konca roka navrhneme vytvorenie Európskeho fondu na obranu, ktorý v obrovskej miere podporí výskum a inovácie.“

Prejav o stave Únie predsedu Junckera a sprievodné iniciatívy predstavujú príspevok Komisie k neformálnemu stretnutiu 27 hláv štátov a vlád, ktoré sa uskutoční v piatok 16. septembra v Bratislave.

Prejavom o stave Únie sa začína dialóg s Európskym parlamentom a Radou, ktorý je súčasťou príprav pracovného programu Komisie na budúci rok. Predseda Juncker a prvý podpredseda Timmermans dnes poslali vyhlásenie o úmysle predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Schulzovi a slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, ktorého krajina predsedá rotujúcej Rade. Vyhlásenie obsahuje základné iniciatívy Komisie plánované na nasledujúce mesiace.

Tlačová správa s vybranými citátmi predsedu Komisie je k dispozícii na tejto adrese.

Prejav je k dispozícii na tejto adrese.

Autorizovaný prejav, vyhlásenie o úmysle a správa o dosiahnutom pokroku v prioritách Európskej komisie bude k dispozícii na tejto adrese: www.ec.europa.eu/soteu

Celý prepis prejavu o stave Únie tak, ako odznel, bude k dispozícii na tejto adrese.

15. septembra 2016 od 11.00 do 12.00 bude predseda Juncker odpovedať na otázky o stave Únie, ktoré mu položia traja tvorcovia Youtube: Laetitia z Francúzska (Le corps La Maison L'esprit), Jonas Ems z Nemecka (JONAS) a Łukasz Jakóbiak z Poľska (20m2) v spolupráci s portálom Debating Europe, Euronews a YouTube. Stretneme sa naživo na EUTube.
 
 
Skočiť na hlavné menu