Predchádzajme korekciám

Miesto: Dom Hostí, Účelové zariadenie Úradu vlády SR, Mánesová 1, 040 01  Košice
Termín: 03.05.2018

Kapacita naplnená.
Skočiť na hlavné menu