Pozývame Vás na Deň Európy 2023 v Košiciach


Dátum: 05.05.2023

Obrázok k aktualite Pozývame Vás na Deň Európy 2023 v KošiciachDeň Európy- Demokracia v praxi 

Termín: 5.5.2023

Lokalita: Kino Úsmev, Kasárenské námestie 1, Košice

Čas:       9:00 – 12:15 Program pre stredné školy
              
              14:30 – 15:15 Program pre študentov vysokých škôl tretieho veku

              10:00 – 22:00 Program pre verejnosť


Demokracia v praxi
Ďalší ročník Dňa Európy v Košiciach sa po druhýkrát vráti do príjemného prostredia kina Úsmev. Hlavným sloganom tohtoročného podujatia je „Demokracia v praxi“, čím chceme poukázať na potrebu zdravej a prosperujúcej demokracie, v ktorej majú občania možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory a vyjadrovať sa k svojej budúcnosti, zvlášť v dnešnom dynamickom spoločenskom období. Našim programom sa chceme prihovárať najmä mladým ľuďom, ktorí sú hlavným stavebným kameňom našej spoločnej európskej budúcnosti.
PROGRAM
Program Dňa Európy 2023 bude rovnako ako v minulom roku rozdelený do niekoľkých častí. V dopoludňajšom programe sa zameriame na študentov koncových ročníkov stredných škôl s cieľom priblížiť činnosť Európskeho parlamentu atraktívnym spôsobom. Tento rok sa okrem študentov stredných škôl zameriame aj na študentov univerzít tretieho veku. Druhá časť programu, ktorá sa odohrá v exteriéri Kina Úsmev, bude venovaná širokej verejnosti.
 
PROGRAM pre stredné školy – sála Kina Úsmev
9:00 – 9:05 Privítanie študentov moderátorom Janom Gorduličom, vedúcim Kancelárie Európskeho    parlamentu a zástupcom Zastúpenia Európskej komisie
9:05 – 9:45 Prednáška: Robert Barca – Fact checking na sociálnych sieťach
9:45 – 10:30 Diskusia
Moderuje: Jano Gordulič
Hostia:
 • Ivan Štefanec (EPP), poslanec Európskeho parlamentu
 • Katarína ROTH NEVEĎALOVÁ (S&D), poslankyňa Európskeho parlamentu
 • Andrej STANČÍK, štátny tajomník, MZVEZ
 • Lucia Lieskovská, FAKESCAPE
10:30 – 11:00 Cirkulácia študentov v Európskej dedinke
 
Program pre stredné školy za zopakuje v dvoch časových intervaloch, 9:00 – 11:00 a 10:15 – 12:15. Druhá skupina študentov začína v Európskej dedinke, následne pokračujú v sále Kina Úsmev prednáškou Róberta Barcu a diskusiou.
 
PROGRAM pre verejnosť
10:00 – 17:30 Európska dedinka
Priestor pre verejnosť stretnúť partnerov a organizátorov podujatia, s možnosťou dozvedieť sa viac o aktivitách Európskeho parlamentu a ďalších organizácii, zapojiť sa do súťaží a kvízov. Súčasťou Európskej dedinky budú aj prezentácie jednotlivých partnerov na exteriérovom pódiu na námestí Kina Úsmev, ktoré budú vedené lokálnym moderátorom Michalom Hudákom.
15:30 – 16:30 Diskusia: Európsky parlament – Demokracia v praxi
Moderuje: Jano Gordulič
Hostia:
 • Andrej Stančík, štátny tajomník
 • Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu
 • Peter Pollák, poslanec Európskeho parlamentu 
16:30 – 20:00 DJ a prezentácie partnerov (do 17:30)
17:30 – 18:30 Prednáška Petra Konečného
18:30 – 20:15 Lux Film Days: premietanie filmu Blízko v rámci festivalu Lux Film Days
20:00 - 21:00 Talkshow s Janom Gorduličom
Hostia:
 • Andrej Stančík, štátny tajomník, MZVEZ
  • Peter Konečný, šéfredaktor Kinemy
  • Štefan Hric, zakladateľ projektu Odpadnesh
  • Radoslav Dráb, manažér sociálneho bývania pre rodinu a deti Spoločnosti Úsmev ako dar a riaditeľ neziskovej organizácie Sociálne bývanie, n.o.
 
SPRIEVODNÝ PROGRAM
Sprievodný program k Dňu Európy bude prebiehať už od stredy 3.5.2022. Pôjde o nezávislé formáty, ktoré sa ale budú komunikovať súčasne spolu s aktivitami Dňa Európy, dramaturgicky však budú na seba nadväzovať.
Streda 3.5.2022 – Piatok 5.5.2022
Lux Film Days, Kino Úsmev
 • Lux Film Days sa prekrývajú s Dňom Európy časovo aj miestom. Posledné premietanie festivalu v Kine Úsmev bude zaradené do celodenného programu Dňa Európy.
Štvrtok 4.5.2022
17:00 – 18:00 Európska Hodinka
 • Diskusia v rámci formátu Európskej Hodinky bude predskokanom celodenného programu. Hostia sa budú v košickom Martinuse na Hlavnej ulici rozprávať o AI.

 
Skočiť na hlavné menu