Pozvánka na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-26


Dátum: 14.07.2020

Obrázok k aktualite Pozvánka na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-26

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prešovský samosprávny kraj, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj a mesto Snina Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy Európskej komisie Catching-up regions (kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-26).

Termín a miesto konania:

14. júl 2020/ Snina

 

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 10. júla 2020 na e-mailovej adrese vyzvy@mhsr.sk s uvedením textu „INFOSEMINÁR SNINA“ v predmete e-mailu. 

 

UPOZORNENIE

V zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia je vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia. 


Skočiť na hlavné menu