Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na zavádzanie systémov energetického a evironmentálneho manažérstva v Bratislave – OPKZP-PO4-SC441-2017-35


Dátum: 21.02.2018

Obrázok k aktualite Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na zavádzanie systémov energetického a evironmentálneho manažérstva v Bratislave – OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na  INFORMAČNÝ SEMINÁR k 35. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35 pre prioritnú os 4.4.1 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Termín a miesto konania:

21.02.2018 o 10.00 Bratislava

Zasadacia miestnosť č.207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: martina.andelova@siea.gov.sk v termíne do 19.02.2018 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

 

Pozvánka na seminár Bratislava


Skočiť na hlavné menu