Pozvánka na informačný seminár k výzvam na podporu mikro-, malých a stredných podnikov


09.01.2017
Obrázok k akcií Pozvánka na informačný seminár k výzvam na podporu mikro-, malých a stredných podnikov
Ministerstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozýva na Informačný seminár k  výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).


Termín a miesto konania:

19. januára 2017 (štvrtok) / Banská Bystrica

Mestský úrad

Československej armády 26, Banská Bystrica

Veľká sála

 

Program:

09:30 – 10:00             Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00             Prezentácie k výzvam (Základné informácie o výzvach,

                                     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok,

                                     Informácie k realizácii verejného obstarávania)

12:00 – 12:30             Prestávka

12:30 – 15:00             Diskusia a osobné konzultácie

 

Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk , najneskôr do pondelka 16.1.2017 do 12:00. Účasť na seminároch je bezplatná.

 

PREZENTÁCIE K INFORMAČNÉMU SEMINÁRU


Skočiť na hlavné menu