Pozvánka na informačný seminár k procesom verejného obstarávania


Dátum: 01.03.2018

Obrázok k aktualite Pozvánka na informačný seminár k procesom verejného obstarávania

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár k procesom verejného obstarávania k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén:
 

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), 
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).


Termín a miesto konania:

1. marca 2018 (štvrtok) / Bratislava

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19 (vstup cez č. 17), zasadačka č. 27


Skočiť na hlavné menu