Pozvánka na informačné semináre k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v podnikoch-Košice


Dátum: 14.02.2018

Obrázok k aktualite Pozvánka na informačné semináre k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v podnikoch-Košice

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén:

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), 
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

 

Termín a miesto konania:

14. februára 2018 / Košice

Skočiť na hlavné menu