Poznáme prvé výsledky prieskumu: eurofondy sú pre Slovákov prospešné


Dátum: 25.01.2021

Obrázok k aktualite Poznáme prvé výsledky prieskumu: eurofondy sú pre Slovákov prospešné
Úrad vlády SR realizoval koncom uplynulého roka Prieskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ na Slovensku.
Jeho výsledky nás nesmierne potešili, nakoľko potvrdili, že práca všetkých riadiacich orgánov pre jednotlivé operačné programy na Slovensku bola kvalitná.
 
Až 84 % respondentov zo segmentu verejnosť uvádza, že už počuli alebo vedia o poskytovaní finančných prostriedkov na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva.
 
Až 99% respondentov zo samosprávy vie, resp. už počulo o poskytovaní prostriedkov z EÚ na regionálny rozvoj. V tomto segmente, ktorý s eurofondmi dennodenne pracuje, je takéto číslo pochopiteľné.
 
94% respondentov z mimovládnych organizácií vie, resp. už počulo o poskytovaní finančných prostriedkov z EÚ na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva.
 
A nakoniec - viac ako 93 % respondentov z podnikateľského sektora uvádza, že už počuli alebo vedia o poskytovaní finančných  prostriedkov na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva.
 
Takmer tri štvrtiny respondentov považujú činnosť fondov v rámci EÚ ako prospešnú pre Slovensko. To  nás teší, pretože ide o takmer 20%  nárast oproti posledným číslam spred piatich rokov.
 
Respondenti najčastejšie uvádzali, že z operačných programov, teda z fondov EÚ určených pre Slovensko, je možné financovať projekty týkajúce sa životného prostredia, budovania ciest a diaľnic, či rozvoju obcí a regiónov. Ďalej uvádzali aj projekty týkajúce sa výskumu a vývoja, vzdelávania, budovania kanalizácií, zdravotníctva alebo poľnohospodárstva a priemyslu.
 
Viac ako 40 % respondentov deklaruje, že vedia o nejakom projekte, ktorý bol financovaný z EÚ. Najčastejšie deklarovali znalosť projektov z oblasti budovania  ciest, rozvoja regiónov alebo budovania kanalizácií.
 
Viac ako 20 % respondentov deklaruje, že poznajú informačný program o štrukturálnych fondoch EÚ na Slovensku - www.eufondy.sk/ www.partnerskadohoda.gov.sk. Takmer tretina z tých, ktorí deklarujú znalosť portálu www.eufondy.sk/www.partnerskadohoda.gov.sk tvrdí, že ho aspoň občas navštevujú. Prevažná väčšina z nich tento portál hodnotí ako prehľadný.
 
Ďakujeme!
 

Skočiť na hlavné menu