Poslanci Trnavského samosprávneho kraja schválili dokumenty v oblasti rozvoja kraja, eurofondov i mobility


Dátum: 27.01.2021

Obrázok k aktualite  Poslanci Trnavského samosprávneho kraja schválili dokumenty v oblasti rozvoja kraja, eurofondov i mobility
Poslanci zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválili strategicko-plánovacie dokumenty v oblasti rozvoja kraja, čerpania eurofondov i udržateľnej mobility, ako aj možnosť požiadať o milión eur z Integrovaného regionálneho operačného programu na zmiernenie vplyvu pandémie ochorenia COVID-19. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič. Prvé zasadnutie zastupiteľstva TTSK v roku 2021 sa uskutočnilo v stredu prostredníctvom videokonferencie.

Predmetom rokovania boli okrem iného dotácie poskytované z rozpočtu TTSK. "Pol milióna eur sme rozdelili medzi 19 úspešných uchádzačov o dotáciu z výzvy určenej na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Som presvedčený, že to bude rozvojový impulz v správnej chvíli," uviedol Viskupič. Hodnotiaca komisia posudzovala 112 žiadostí o celkovo 3,5 milióna eur. Dotáciu napokon získalo napríklad Združenie saleziánskej mládeže Domka, ktoré v Trnave vytvorí komunitnú obývačku. Kraj prispeje aj na obnovu vstupu do národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne združením SEPTIMAVIA. Z iniciatívy združenia Nature Photo vznikne oddychový ostrovček pre peších a cyklistov v obci Baka v okrese Dunajská Streda.

"Zároveň sme rozhodli predĺžiť termín podávania žiadostí o dotácie v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Organizácie a obce budú môcť podať dve žiadosti o finančnú podporu zo 600-tisícového balíka až do 5. marca tohto roka,“ doplnil Viskupič.

Vyhlásené bude aj 33. kolo obchodnej verejnej súťaže, v ktorom sa TTSK opakovane pokúsi predať súbory nehnuteľností v Hornom Bare, Voderadoch a Zemianskych Sadoch. Kúpnu cenu môžu záujemcovia navrhnúť do 15.00 h 1. marca 2021.

Poslanci tiež odsúhlasili štatút Rady partnerstva, ktorá bude rozhodovať o spolufinancovaní projektov z eurofondov v programovom období rokov 2021 až 2027. Doprava v kraji bude v horizonte roku 2050 rozvíjaná podľa Plánu udržateľnej mobility, ktorého súčasťou je aj Plán dopravnej obslužnosti. Tie sú základným predpokladom rozvoja verejnej, individuálnej, cyklistickej a nemotorovej dopravy v TTSK. Obsahujú odporúčania na realizáciu veľkých investičných projektov, zatraktívňovanie cestovania prímestskou autobusovou dopravou, ochranu životného prostredia a celkové zvyšovanie kvality života obyvateľov. Dokumenty vznikali participatívnym spôsobom a boli verejne prerokované 30. júna 2020.​
 
ZDROJ :TASR

Skočiť na hlavné menu