Portál slovensko.sk čakajú zmeny k lepšiemu, avizuje NASES


Dátum: 16.03.2018

Obrázok k aktualite Portál slovensko.sk čakajú zmeny k lepšiemu, avizuje NASES
Inteligentné elektronické formuláre aplikujúce princíp „jedenkrát a dosť“, podpora pre využívanie otvorených dát či zavedenie intuitívneho vyhľadávania a navigácie. Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk čakajú spomínané a ďalšie zmeny.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) o tom informovala v tlačovej správe. Zmeny by sa mali prejaviť v projekte pod názvom Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy.

"V tomto týždni sa stretli realizátori s odbornou verejnosťou a zástupcami tretieho sektora, aby prerokovali výsledný stav štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorý má zmeniť kontúry slovensko.sk a prispeli i k jeho modernizácii," informovala agentúra. NASES si je vedomá aktuálnych nedostatkov, ku ktorým patrí aj slabšia orientácia na portáli slovensko.sk. Tú plánuje zintuitívniť. Do budúcnosti zamýšľa naďalej zlepšiť proces integrácie. Cieľom bude, aby sa elektronická schránka stala prirodzeným priestorom na riešenie úradných záležitostí.


Skočiť na hlavné menu