POPRAD: Kraj plánuje obnoviť cestu medzi Lysou Poľanou a Podspádmi, využiť chce eurofondy


Dátum: 02.03.2023

Obrázok k aktualite POPRAD: Kraj plánuje obnoviť cestu medzi Lysou Poľanou a Podspádmi, využiť chce eurofondy
Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce nechať zmodernizovať cestu III. triedy 3078 v úseku Lysá Poľana – Podspády na severnej strane Vysokých Tatier. Ide o dôležitú komunikáciu smerujúcu dopravu na hraničný priechod Slovenska a Poľska. Predpokladaný rozpočtový náklad na tento projekt predstavuje maximálne dva milióny eur. Kraj chce využiť financie v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko.

„Rekonštrukcia úseku bola navrhnutá na základe zlého stavebno-technického stavu, nevyhovujúcich parametrov pre bezpečnú, plynulú a komfortnú dopravu, ako aj podmienok stanovených vo výzve,“ vysvetlila pre agentúru SITA hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Lysá Poľana spája“ už schválili krajskí poslanci počas februárového zasadnutia zastupiteľstva. Samotný kraj sa bude v prípade jeho schválenia podieľať na financovaní ôsmimi percentami, a to vo výške maximálne 160-tisíc eur. Ide o rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku.

Modernizácia daného úseku je jedným z desiatich projektov v hodnote 18 miliónov eur, do ktorých sa chce krajská samospráva pustiť v programovom období 2021 – 2027. „Termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je riadiacim orgánom Interregu, Spoločným sekretariátom v Krakove, stanovený do 31. marca 2023 s predpokladom ich vyhodnotenia v mesiacoch jún až júl tohto roka,“ uviedla Jeleňová. Následne začne Správa a údržba ciest PSK proces verejného obstarávania. Organizácia tak podľa jej slov predpokladá, že s realizáciou stavebných prác na danom úseku sa začne až v priebehu budúceho roka.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu