Ponuka partnerstva pre vysoké školy na realizáciu projektu s Centrálnym koordinačným orgánom


Dátum: 28.12.2016

Obrázok k aktualite Ponuka partnerstva pre vysoké školy na realizáciu projektu s Centrálnym koordinačným orgánom
Operačný program Technická pomoc vyhlásil vyzvanie č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 na prípravu nových kapacít pre EŠIF. Oprávneným prijímateľom je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán. Oprávnenými partnermi, ktorí sa budú spolupodieľať na realizácii projektu, sú verejné a štátne vysoké školy. Centrálny koordinačný orgán zverejnil na svojom webovom sídle Ponuku partnerstva v rámci vyzvania č. OPTP-PO1-SC1-2016-11. Termín uzavretia I. kola predkladania žiadostí o partnerstvo je 28.2.2017.

Skočiť na hlavné menu