Poloniny pomôže spropagovať nový medzinárodný projekt Greenhealth


Dátum: 20.05.2023

Obrázok k aktualite Poloniny pomôže spropagovať nový medzinárodný projekt Greenhealth
Rozvoju územia Národného parku (NP) Poloniny má napomôcť nový medzinárodný projekt Greenhealth. Jeho cieľom je sprístupniť lokality regiónu a vybudovať z neho turisticky atraktívne prostredie, avšak s dôrazom na ochranu prírody. Jedným z partnerov projektu je aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

PSK bude v projekte spolupracovať s NP Poloniny aj Astronomickým observatórium na Kolonickom sedle, ktoré je vysunutým pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Ako povedala, projekt v Poloninách nadviaže na rozbehnuté a plánované aktivity zamerané na udržateľný rozvoj a ekoturizmus.
Foto: Poloniny_Jano Štovka MEQP

"NP Poloniny má rozhodne čo ponúknuť a jeho lokality si zaslúžia pozornosť, aby sem prichádzalo ešte viac turistov. Práve projekt Greenhealth nám v tom môže výrazne pomôcť jednak príkladmi správnej praxe zo zahraničia, ale aj budovaním odborných kapacít a prípravou nových projektov, samozrejme, to všetko s ohľadom na ochranu prírody," priblížil v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Aktivity projektu Greenhealth sa konkrétne zamerajú na návrhy a kreovanie nových produktov cestovného ruchu, ako sú pobyty v prírode, nordic walking, cyklotrasy, lesné kúpele či lesné terapie.

Jeho úvodnou fázou bude zriadenie miestneho živého laboratória, takzvaného Local Living Labs. Laboratórium predpokladá účasť regionálnych a miestnych zainteresovaných strán, odborných partnerov, zástupcov organizácií pre chránené oblasti a ďalších na pravidelných stretnutiach. Zaoberať sa budú témou vplyvu chránených území na ľudské zdravie a následne pripravia konkrétnu investíciu, respektíve opatrenie v danom území.

Ďalšou aktivitou bude podľa Lehotskej vypracovanie čiastkových regionálnych štúdií zapojených partnerov a následne prostredníctvom participácie s miestnym živým laboratóriom príprava spoločnej štúdie vrátane SWOT analýzy a plánov.

"Projekt tiež počíta s realizáciou a účasťou na medzinárodných vzdelávacích workshopoch a v samotnom závere s vyhotovením akčného plánu, ktorý sa bude napĺňať prostredníctvom zvolených stratégií," povedala Lehotská.

Projekt Greenhealth s názvom Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život bol schválený v rámci programu Interreg Europe, a jeho vedúcim partnerom je autonómne spoločenstvo regiónu Murcia - generálne riaditeľstvo životného prostredia. Mal by prispieť k dlhodobému cieľu PSK, ku ktorému sa zaviazal v roku 2018, a to rozvíjať endogénny potenciál okresu Snina

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu