Politika súdržnosti EÚ: investičné výdavky na projekty sa v roku 2020 zvýšili až na 251 miliárd EUR


Dátum: 03.03.2021

Obrázok k aktualite Politika súdržnosti EÚ: investičné výdavky na projekty sa v roku 2020 zvýšili až na 251 miliárd EUR
Členské štáty urýchlili svoje investície do politiky súdržnosti v roku 2020 o 70 miliárd EUR, čím zvýšili svoje celkové výdavky na súdržnosť na 251 miliárd EUR. To zodpovedá 52% z plánovaných 482 miliárd EUR na programové obdobie 2014 - 2020.
 
 
Finančná alokácia na projekty zároveň dosiahla maximum dostupného financovania. Tieto údaje sa zobrazujú na aktualizovanej platforme otvorených údajov EŠIF (#ESIFOpendata), kde sú kľúčové ukazovatele implementácie politiky súdržnosti podľa tém, krajín a fondov ľahko dostupné prostredníctvom interaktívneho nástroja.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira uviedla: „Tieto ukazovatele ukazujú, že sme na správnej ceste pri vykonávaní politiky súdržnosti a že do roku 2023, do konca programového obdobia, budeme schopní čo najviac využiť zdroje dostupné v rámci politiky súdržnosti. “ Najvýkonnejšie z hľadiska výdavkov sú Švédsko, Grécko, Bulharsko, Cyprus, Fínsko, Portugalsko a Holandsko, zatiaľ čo najvyššiu mieru investícií do politiky súdržnosti pridelenú na projekty má Maďarsko, Česko, Malta, Lotyšsko a Estónsko.

Zrýchlenie výdavkov bolo možné aj vďaka flexibilite, ktorú Komisia poskytla členským štátom na prerozdelenie zdrojov na núdzové opatrenia na boj proti pandémii koronavírusov.

Výsledkom bolo, že EÚ pomohla členským štátom kúpiť 2,4 miliárd kusov osobných ochranných prostriedkov, 4 500 ventilátorov, vytvoriť ďalších 5 000 nemocničných lôžok a dodať 3,7 milióna testov COVID-19. Ďalej podniky dostali 11,1 miliárd EUR, zatiaľ čo pracovníci a zraniteľné skupiny 3,4 miliárd EUR.
 

Skočiť na hlavné menu