Podpora začatia podnikania- Investícia do živočíšnej výroby Tomáš CZIFRA


Dátum: 14.03.2023

Obrázok k aktualite Podpora začatia podnikania- Investícia do živočíšnej výroby Tomáš CZIFRA


Tomáš CZIFRA
Názov projektu Podpora začatia podnikania- Investícia do živočíšnej výroby Tomáš CZIFRA
Kód projektu 061NR090186
Prijímateľ Názov Tomáš Czifra
Sídlo Kostolná 181
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nitriansky kraj Okres Komárno Obec Kameničná  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
07.7.2020 27.09.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 EUR
Z toho NFP 50 000 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo vybudovať farmu na chov včiel so 160 úľmi, výroba a spracovanie medu a včelích produktov určených na trh, ich ďaľšie spracovanie a predaj pre potreby slovenského trhu
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Chov včiel

Skočiť na hlavné menu