Podpora triedeného zberu v meste Hrnčiarske Zalužany


Dátum: 13.05.2022

Obrázok k aktualite Podpora triedeného zberu v meste Hrnčiarske Zalužany
 Hrnčiarske Zalužany 1
Názov: Podpora triedeného zberu v meste Hrnčiarske Zalužany
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie kompostoviska na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, za účelom zvýšenia úrovne zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
V rámci projektu došlo k vybudovaniu kompostárne v obci Hrnčiarske Zalužany, kde sa bude odpad triediť, zhromažďovať a následne bude zhodnocovaný resp. spracovávaný a k obstaraniu potrebnej techniky.
Prijímateľ:  Obec Hrnčiarske Zalužany
Celkové oprávnené náklady projektu:  121 210,84 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   115 150,30 €
Vlastné zdroje:   6 060,54 €
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 02/2020 - 08/2021 (18 mesiacov)
 Hrnčiarske Zalužany 2
Skočiť na hlavné menu